Overview

Department

History

Units

3.0

Description

Isang kritikal na pagaaral at pagsusuri sa buhay, mga akda at nagawa ni Dr. Jose Rizal mula pagkabata hanggang sa siya ay itanghal na isang bayani. Tinatalakay din sa kurso ang panahong pre-kolonyal hanggang sa kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas na may diin sa ika-19 na dataon na siyang panahong ginalawan ni Dr. Jose Rizal. Ang kurso ay alinsunod sa itanatadhana at diwa ng Batas Rizal (R.A.1425, 1956) na naglalayong matugunan ang pangangailangan ng pangkasalukuyang panahon na mapagtibay ang damdaming makabayan ng mga magaaral.

Course data from the Office of the University Registrar (DLSU-M).

Files  Coming soon

Need some extra help in your studies? Coming soon.

Ratings  Coming soon

How was your experience in this course? Have any tips on how to ace this subject? Have any great professor to recommend for this subject? Coming soon.

Course Availability

This course is offered under the following colleges at the specific terms for the following batches:

 • College of Business
 • 1st Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 2nd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 3rd Term
 • ID 111
 • College of Computer Studies
 • 1st Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 3rd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • College of Education
 • 1st Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 2nd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 3rd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • College of Engineering
 • 1st Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 2nd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 3rd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • College of Liberal Arts
 • 1st Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 2nd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 3rd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • College of Science
 • 1st Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • 3rd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • School of Economics
 • 2nd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 3rd Term
 • ID 107
 • ID 108

Note: The data above is based on previous and current flowcharts or curricula containing the course. Some flowcharts or curricula, especially the older ones, may be obsolete, and thus, the course may no longer be available during that term. Some flowcharts or curricula are for the newer batches, and thus, such course availability may not take effect until students from that batch are taking said subject in that particular term.

You can check our list of flowcharts for more information.

Additional Information

No additional information about this course was found.