Overview

Department

Filipino

Units

3.0

Description

Fokus ng kurso ang paglinang ng mga kasanayan sa analitikal at kritikal na pagbasa at pagsulat para sa pangangailangang akademik at komunikasyon pamprofesyonal na nagsasaalang-alang sa ibat ibang rejister ng wika. Pag-aralan ang mga teknik sa pagsasalin at estratehiya sa pagbasa na lampas sa komprehensyon gamit ang mga genre na nakasulat (maging naririnig, napapanood) na tekstong disiplinal o buhat sa ibat ibang larangan ng gamit ng wika-humanidades, agham panlipunan at komunikasyon, at agham at teknolohiya, at profesyon. Magsisilbing modelo ang mga babasahin sa pagsulat ng mga iskolarling sanaysay at riserts.

Requisites

Course data from the Office of the University Registrar (DLSU-M).

Files  Coming soon

Need some extra help in your studies? Coming soon.

Ratings  Coming soon

How was your experience in this course? Have any tips on how to ace this subject? Have any great professor to recommend for this subject? Coming soon.

Course Availability

This course is offered under the following colleges at the specific terms for the following batches:

 • College of Business
 • 1st Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 2nd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 3rd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • College of Computer Studies
 • 2nd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 3rd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • College of Education
 • 1st Term
 • ID 111
 • 2nd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 3rd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • College of Engineering
 • 1st Term
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 2nd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 3rd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • College of Liberal Arts
 • 1st Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 2nd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 3rd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • College of Science
 • 1st Term
 • ID 107
 • ID 108
 • 2nd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • 3rd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • School of Economics
 • 1st Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111
 • 3rd Term
 • ID 107
 • ID 108
 • ID 109
 • ID 110
 • ID 111

Note: The data above is based on previous and current flowcharts or curricula containing the course. Some flowcharts or curricula, especially the older ones, may be obsolete, and thus, the course may no longer be available during that term. Some flowcharts or curricula are for the newer batches, and thus, such course availability may not take effect until students from that batch are taking said subject in that particular term.

You can check our list of flowcharts for more information.

Additional Information

No additional information about this course was found.